Firmy z którymi współpracowaliśmy:
 • Centrum Body Club (Katowice)
 • Budeks
 • Hotel i Restauracja „Astra”
 • Restauracja „DORJAN”
 • Hotel „Dąbrowiak”
 • EKOCEN Dąbrowa Górnicza
 • Restauracja „Kamionki”
 • Najwyższa Izba Kontroli
 • Kopalnia Mysłowice
 • Qulture EVENT
 • FH JERO
 • Komenda Policji Katowice i Sosnowiec
Szkoły
 • I. L.O. Dąbrowa Górnicza im. W Łukasińskiego
 • ZSE Dąbrowa Górnicza
 • II LO Dąbrowa Górnicza im. S. Żeromskiego
 • Liceum Katolickie Dąbrowa Górnicza
 • III L.O. Dąbrowa Górnicza im. Szenwalda
 • ZST Dąbrowa Górnicza
 • V L.O. Dąbrowa Górnicza im. J. Zamoyskiego
 • TZN Dąbrowa Górnicza
 • I L.O. Sosnowiec im. Roździeńskiego
 • II L.O. Sosnowiec im. E. Plater
 • III L.O. Sosnowiec im. B.Prusa
 • VI L.O. Sosnowiec im. J. Korczaka
 • V L.O. Sosnowiec im. R Schumana
 • ZST Sosnowiec
 • ZSE i J Sosnowiec
 • ZSEkonomicznych Sosnowiec
 • ZST i L Sosnowiec im. Norwida
 • IV L.O. im. Gen. St. Maczka K-ce
 • I L.O. im. T. Kościuszki M-ce
 • II L.O. im. Powstańców Śl. M-ce
 • II L.O. im. S. Wyspiańskiego B-n
 • III L.O. im. K. Norwida B-n